Architectonische werken zijn om van te genieten. Ze kunnen verrassen en verbazen door het nieuwe, het scheppende dat ze laten zien.

Architectuur is een technische kunst, een culturele uiting van bouwen.

Het bureau is opgericht vanuit een gecombineerde belangstelling voor techniek en cultuur. Het voert projecten uit die varieren van woningbouw, kleine openbare gebouwen, interieur, verbouwingen en renovaties, tot het initieren van projectontwikkelingen. Het gelooft in moderniteit, dat wil zeggen in een sociale, technische en esthetische innovatie.

Een goed gebouw kan worden beoordeeld aan de hand van drie factoren, de vorm, de functie en de schoonheid. Deze laatste factor, die zijn oorsprong niet heeft in het nut of het doel van het werk, is onmisbaar en brengt de architectuur naar een niveau van kunstwerk.

Duurzaamheid dient, naast het technische aspect en het verbruik van grondstoffen, te worden benaderd vanuit de tijdswaarde van een gebouw. Een mooi gebouw en een die eenvoudig is aan te passen aan veranderingen in de loop van de tijd, hebben deze waarde. Het is dus belangrijk om op termijn waarde te creeren in plaats van te gaan voor kortstondige effecten.

Image