images/projecten/overig/Hereweg-stedebouwkundig-onderzoek/01 website_voorkaft-kaart-Hereweg.jpg
images/projecten/overig/Hereweg-stedebouwkundig-onderzoek/02 website_Hereweg-strategie.jpg
images/projecten/overig/Hereweg-stedebouwkundig-onderzoek/03 website_luchtfoto-07.jpg
images/projecten/overig/Hereweg-stedebouwkundig-onderzoek/04 website_07-transformatie-10-copy.jpg

Hereweg, stedebouwkundige visie

Plaats: Groningen
Opdrachtgever: zakencentrum "Helpman"
Status: studie

DE VRAAG:

  1. Het opstellen van een beeldkwaliteitsplan voor de openbare ruimte aan de Hereweg.
  2. Het aandragen van informatie voor het herzien van geldende bestemmingsplannen.

 

HET DOEL:

Een verlening van status aan de Hereweg op basis van historische en culturele betekenis.

 

DE VISIE:

Historisch gezien is het lopend over de Hondsrug de belangrijkste natuurlijke route naar de stad. Door stadsuitbreidingen is de route gaan vallen onder verschillende bestemmingsplannen. Hierdoor is het sterke lineaire karakter en eenduidige beeld verloren gegaan. Over het geheel van de route zijn er delen ontstaan, zogenaamde trajecten, die total verschillen in beeld en functioneren. Het uitgevoerde onderzoek richt zich op het tegengaan van deze versnippering. De volgende oplossingen worden aangedragen:

  • de weg functioneel tot een nieuwe stedelijke vector transformeren door verandering in de hierarchie van de infrastructuur.
  • het herstructureren van de openbare ruimte door de trajecten te laten vallen onder een overkoepelend bestemmingsplan hiervoor.

De voorgestelde oplossing betekent een verandering in het omgaan met het inrichten van een weg en de openbare ruimte in een groter verband, zowel functioneel als ook cultuur-historisch.